Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SV NCKH CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 - 2018

Đề nghị các bạn sinh viên tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học khẩn trương liên hệ với giáo viên hướng dẫn để đăng ký tên đề tài trước ngày 12/1/2018.

 

 

 

 

mail Thông tin chi tiết xem tại: /Portals/0/Users/494_DHSPHN_KHCN.pdf

 

Publish: 1/8/2018 - Views: 851 - Lastest update: 1/8/2018 8:50:27 AM
Related