Tin tức - Sự kiện

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA MẠNG

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng như sau:

I. PHÒNG ĐÀO TẠO
- Quy trình bảo hiểm thân thể
- Chế độ ưu đãi giáo dục
- Quy trình khen thưởng
- Quy trình làm lại thẻ sinh viên
- Quy trình xin nghỉ học tạm thời
- Thống kê nội, ngoại trú
- Quy trình xin trở lại học tiếp tại trường
- Quy trình vay vốn
- Quy trình xác nhận sinh viên
- Quy trình xin thôi học
- Quy trình lấy lại mật khẩu trang cá nhân
- Các giấy tờ khác
- Hộp thư liên hệ: p.daotao@hnue.edu.vn

II. PHÒNG SAU ĐẠI HỌC
Hướng dẫn quy trình chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học

III. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
- Giảm trừ gia cảnh: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 16 DK-TNCN 
- Mở mã số thuế mới: Mẫu 05- ĐK- TCT 
- Mẫu uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho từng cá nhân và theo từng đơn vị: Mẫu 02-UQ-QTT-TNCN

IV. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Hướng dẫn thủ tục đoàn ra, đoàn vào

V. PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- Quản lí đề tài KHCN
- Quản lí thiết bị
- Quản lí Trung tâm KHCN

VI. PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
- Hướng dẫn tiếp tục ký hợp đồng làm việc
- Hướng dẫn cử đi đào tạo, bồi dưỡng
- Hướng dẫn xét hết tập sự
- Quy định, quy trình mời kiêm nhiệm giảng dạy
- Quy định, quy trình kéo dài thời gian công tác của cán bộ và các văn bản liên quan tới hưởng chế độ hưu của cán bộ
- Các biểu mẫu liên quan đến thi đua, khen thưởng
- Mẫu đăng ký tham dự khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN
- Mẫu kê khai tài sản

VII. PHÒNG QUẢN TRỊ
- Đề nghị sử dụng xe ô tô
- Đề nghị sửa chữa nhỏ
- Đề nghị cải tạo, sửa chữa lớn
- Đề nghị mua sắm tài sản
- Đề nghị điều chuyển, thanh li tài sản
- Biên bản khảo sát đánh giá hiện trạng CSVC

VIII. PHÒNG TẠP CHÍ VÀ THÔNG TIN KHCN
Xem tại website http://stdb.hnue.edu.vn

IX. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Hướng dẫn cấp phát và thay đổi hộp thư điện tử (email)
- Hướng dẫn cấp phát và thay đổi tài khoản sử dụng Internet dành cho cán bộ
- Hướng dẫn cấp phát và thay đổi tài khoản sử dụng Internet dành cho sinh viên

X. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Xem tại website http://dtbdtx.hnue.edu.vn

XI. TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Xem tại website http://thuvien.hnue.edu.vn

mail Thông tin chi tiết xem tại: http://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Tintonghop/tabid/260/news/4982/Huongdanthuchiencacthutuchanhchinhquamang.aspx

Publish: 10/8/2017 - Views: 950 - Lastest update: 10/8/2017 3:16:49 PM
Related