Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

GIS và viễn thám cung cấp nguồn dữ liệu phong phú về bề mặt Trái đất và các đối tượng liên quan, làm cơ sở cho việc ứng dụng hiệu quả các phương pháp phân tích không gian, phân tích định lượng vào các nghiên cứu địa lý. Hội thảo ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý, giám sát tài nguyên môi trường nhằm mục đích tăng cường giao lưu học thuật và thúc đẩy hợp tác phát triển chuyên môn giữa các nhà địa lý trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng GIS và Viễn thám.

Chi tiết xem tại đây!

Publish: 8/16/2017 - Views: 3162 - Lastest update: 8/16/2017 9:50:20 PM
Related