Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 63

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Ngày

Thứ

Chuyên ngành

Hội đồng

Số đề tài

Địa điểm

27/04/2017

5

Địa lý Tự nhiên

1

5

Phòng 208-A1

Phương pháp GD

1

3

Phòng tổ PP

Địa lý kinh tế

1

10

Phòng Hội thảo T3

28/04/2017

6

Bản đồ - GIS – Viễn thám

1

7

Phòng Hội thảo T3

Bản đồ - GIS – Viễn thám

2

6

Phòng 208-A1

Địa lý kinh tế

2

9

 

Địa lý kinh tế

3

9

 

 
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN

- CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

- CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI

- CHUYÊN NGÀNH BẢN ĐỒ - VIẾN THÁM & GIS

- CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ 

Các sinh viên bảo vệ khóa luận chú ý:

1. Sinh viên gặp Giáo vụ khoa để lấy mẫu phiếu nhận xét dành cho cán bộ hướng dẫn và phản biện khóa luận.

2. Mỗi sinh viên viết một bản tóm tắt nội dung khóa luận trên 1 trang A4 với font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 theo mẫu sau: tên khóa luận, sinh viên thực hiện, cán bộ hướng dẫn, nội dung khóa luận. Đây là nội dung đăng lên trang Web của khoa. Nộp file cho cô Đặng Tiên Dung sau khi đã bảo vệ và chỉnh sửa khóa luận.

3. Sinh viên tự liên hệ và nộp khóa luận toàn văn cho giáo viên phản biện (trước ngày bảo vệ 1 tuần) sau khi đã có chữ kí của giáo viên hướng dẫn. 

4. Sinh viên trình bày nội dung bảo vệ trên máy tính bằng chương trình Powerpoint.

5. Yêu cầu với khoá luận tốt nghiệp:

+ Không đóng bìa cứng trước khi bảo vệ.

+ Sau khi bảo vệ, đã có ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học, sinh viên sẽ sửa và hoàn chỉnh khoá luận theo những đóng góp đó. Sau đó xin xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

+ Nộp lại 1 bản khoá luận hoàn chỉnh và có đóng bìa cứng về thư viện khoa. Nếu sinh viên nào chưa nộp sẽ không có xác nhận của thư viện và sẽ không được rút hồ sơ khi ra trường.

6. Các sinh viên chủ động chuẩn bị phòng bảo vệ (Panô, nơi treo bản đồ (nếu có)...).

7 Sau khi bảo vệ xong sinh viên phải dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài phòng bảo vệ.

Publish: 4/22/2017 - Views: 1072 - Lastest update: 4/22/2017 12:07:06 AM
Related