Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017
- Thời gian: 8h00 sáng ngày 20/4/2017 (thứ Năm)
- Địa điểm: phòng 608 nhà K1, trường ĐHSP Hà Nội

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO VIÊN TRONG HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

1

Ứng dụng Viễn thám và GIS phân tích sự thay đổi không gian đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 1980 - 2015

Nguyễn Phương Thúy – 63TN

2

Nghiên cứu thực trạng việc làm thêm của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sùng A Cải– 63TN

Nguyễn Thị Hằng– 63TN

3

Nguyên nhân, hiện trạng nhiễm bẩn Arsen (thạch tín) trong nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, ảnh hưởng của nước nhiễm bẩn và giải pháp giảm thiểu tác động

Trần Thị Khánh Chi – 63A

4

Áp dụng mô hình học tập kết hợp mạng xã hội EDMODO để dạy học Địa lí cho học sinh lớp 11 - THPT

Trịnh Thị Phương Loan – 63TN

5

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu mối quan hệ giữa đô thị hóa và hiện tượng đảo nhiệt đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2004 - 2015

Nguyễn Thị Nhung – 63B

6

Hiện trạng nghèo đa chiều tại làng nghề bánh đa Lộ Cương, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương

Đinh Thị Lệ Thu – 63TN

Publish: 4/17/2017 - Views: 1013 - Lastest update: 4/17/2017 11:40:13 PM
Related