Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ KHOA ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2017

Ban tổ chức Hội thảo khoa học Địa lí năm học 2017 trân trọng gửi các thày cô, các nhà khoa học và cá nhân quan tâm bản thông báo về Hội thảo và hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân.

1. Mục tiêu Hội thảo          

            Hội thảo khoa học năm học 2017 là nơi dành cho các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của khoa giao lưu, học hỏi và trình bày những công trình mới nhất của mình trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy địa lí.

2. Các chủ đề chính của Hội thảo

- Thay đổi cảnh quan tự nhiên ở Việt Nam

- Địa lý trong nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu

- Đô thị và phát triển bền vững

- Thay đổi nông nghiệp chuyển đổi nông thôn Việt Nam

- Phát triển bền vững và giáo dục địa lí

- Giảng dạy địa lí qua thực địa

- Viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lí

- Nghiên cứu và giảng dạy địa lý: chia sẻ kinh nghiệm trong thế giới biến động

- Những vấn đề trong đào tạo và giảng dạy địa lí ở các trường đại học và các trường phổ thông.

- Đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

3. Thành phần tham dự

            - Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy/nghiên cứu đang công tác hoặc đã nghỉ hưu của khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

            - Nghiên cứu sinh và học viên cao học đang công tác và học tập tại khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

             - Các nhà khoa học trên cả nước và cá nhân khác quan tâm tham dự hội thảo

4. Thời gian và địa điểm:

            - Thời gian:  ngày 2 tháng 10 năm 2017

            - Địa điểm:  Khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136  Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Các hoạt động chủ yếu của Hội thảo

            - Trình bày các báo cáo (15 - 20 phút) tại hội thảo

            - Giao lưu, tọa đàm khoa học

6. Đăng kí tham dự và gửi bài

- Gửi tóm tắt và bài viết toàn văn đến BTC hội thảo theo địa chỉ txduy@hnue.edu.vn

- Thời hạn gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 30/6/2017

- Bài viết toàn văn: trước ngày 30/8/2017

Bài viết bằng toàn văn tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trên khổ A4, dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo…).

- Bài viết được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode / Times New Roman, cỡ chữ: 13 cho toàn bài. Căn lề trái 2.5 cm; lề phải 2.5 cm; lề trên 2.5 cm; lề dưới 2.5 cm.

- Tên của bài báo viết chữ in hoa, họ và tên tác giả, cơ quan công tác đặt sau tên bài báo, bằng chữ thường, đậm. Cuối bài viết, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 10 dòng).

                                                                             

                                                                                                                                                    T/M BAN TỔ CHỨC

                                               

                                                                                    TS. Đỗ Văn Thanh

Publish: 3/28/2017 - Views: 1124 - Lastest update: 3/28/2017 4:57:06 PM
Related