Tin tức - Sự kiện

GS.TS. Soe W. Myint Đại học Arizona- Hoa Kì thuyết trình tại Khoa Địa lý

Nhằm mục đích tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế, Khoa Địa lý đã liên hệ và mời GS.TS. Soe Myint, Đại học Arizona - Hoa Kì đến thăm và trao đổi chuyên môn với Khoa Địa lý trong tháng 10.

            GS.TS. Soe W. Myint dự kiến thăm và làm việc tại khoa Địa lý vào ngày 20-21/10 năm 2016, có bài nói về chủ đề "A space-time analysis approach to tackle some emerging environmental issues - Phương pháp phân tích không gian-thời gian nhằm giải quyết các vấn đề môi trường" dành cho cán bộ khoa Địa lý, nghiên cứu sinh và học viên cao học. GS cũng sẽ dành thời gian trao đổi chuyên môn (seminar) với Bộ môn Bản đồ, Viễn thám, và GIS về kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu GIS, Viễn thám ở trường Đại học Arizona, Hoa Kì. Bên cạnh các nội dung sẽ trình bày, GS. Soe Myint cũng sẽ dành thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến chuyên môn cũng như cơ hội học tập nghiên cứu tại Hoa Kì.

            GS Soe W. Myint hiện công tác tại Trường Khoa học Địa lý và Quy hoạch đô thị (School of Geographical Science and Urban planning), thuộc đại học Arizona-Hoa Kì. Ông là chuyên gia nghiên cứu trong các lĩnh vực: Địa lý (Geography), Khoa học tính toán không gian (Computational Spatial Science), Hệ thống khoa học Trái đất và khí hậu (Earth Systems & Climate Science) với trên 80 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. GS.TS Soe Myint là chủ tịch của Hội trắc địa ảnh và Viễn thám vùng Tây Nam Hoa Kì, thành viên nhóm nghiên cứu đất đai của NASA, chuyên gia về đất nông nghiệp và tài nguyên nước của Cục địa chất Hoa Kì.  

            Khoa Địa lý xin trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các bạn sinh viên và những ai quan tâm tới tham dự.

            Thời gian: 8h30 sáng ngày 20/10/2016

            Địa điểm: Phòng máy tính hội thảo (304 - A1), Khoa Địa lý.

Dưới đây là tóm tắt nôi dung bài trình bày:

Title: A space-time analysis approach to tackle some emerging environmental issues

Soe W. Myint

School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University

Abstract: Our planet has been experiencing significant changes in global population, urbanization, energy use, food security, water use, climate, and atmospheric conditions since the last few decades. These changes are emerging along with the rapid growth of spatiotemporal climate, environment, socio-economic, atmospheric and advanced analysis approaches. The application of spatiotemporal analytical techniques in natural and built environment and climate and atmospheric sciences have been underappreciated, and will likely to contribute a great deal towards a better understanding of natural resources, ecosystem services, changing climate, and atmospheric issues. The integrative space-time system of geographic information science offers a unique and effective framework to investigate spatial-temporal processes and interactions in a wide range of environmental applications. This trend is further enhanced by the growing availability of high temporal resolution data, computational performance of space-time concepts, and emerging data-intensive or big data-driven science. Especially with regards to remotely sensed image analysis spatio-temporal approach has received attention since high temporal resolution MODIS was launched into Earth orbit by NASA in 1999.  Recently, there has been a trend of considerable interest in applying space-time imaging system to study the dynamic processes in different biophysical environments. This presentation attempts to demonstrate if and how spatial-temporal image analysis can be employed to tackle some emerging environmental issues in connection to climate change. Example applications to be presented include (1) Environmental concerns of deforestation in Myanmar 2001-2010; (2) Empirical modelling and spatio-temporal patterns of urban evapotranspiration in Phoenix, Arizona; and (3) Examining the ecosystem health and sustainability of the world’s largest mangrove forest.

Publish: 10/10/2016 - Views: 2535 - Lastest update: 10/10/2016 11:45:07 AM
Related