Tin tức - Sự kiện

Thông báo Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Địa lý

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, được sự đồng ý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Địa lý tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá những đóng góp của khoa học Địa lý trong Giáo dục và Đào tạo, xây dựng và phát triển đất nước, xác định những hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

Khoa Địa lý - trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập năm 1956. Trong quá trình hội nhập vào sự phát triển chung của quốc gia, khu vực và thế giới, khoa Địa lý đã đóng góp những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, khoa học Địa lý không chỉ nghiên cứu về định tính, còn phát triển mạnh theo hướng phân tích định lượng và mô hình hóa không gian.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, được sự đồng ý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Địa lý tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá những đóng góp của khoa học Địa lý trong Giáo dục và Đào tạo, xây dựng và phát triển đất nước, xác định những hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

Chi tiết xem tại đây.

 

Publish: 8/23/2016 - Views: 2276 - Lastest update: 8/23/2016 6:30:52 AM
Related