Tin tức - Sự kiện

Tuyển sinh cao học Chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-BGDĐT, ngày 8/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, cho phép Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý, mã số 60.44.02.14. Khoa Địa lý - Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, khóa 26 niên khóa 2016 – 2018, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-BGDĐT, ngày 8/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, cho phép Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý, mã số 60.44.02.14.

Khoa Địa lý - Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, khóa 26 niên khóa 2016 – 2018, cụ thể như sau:

I. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh : 15 chỉ tiêu

II. Điều điện dự thi

1. Về văn bằng:

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau: 

1.1.Về văn bằng: có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành địa lý và ngành gần

a) Ngành đúng, gồm : Sư phạm địa lý, cử nhân địa lý (các hệ đào tạo : Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa); Địa lý học, Bản đồ học, Địa lý tự nhiên.

b)  Ngành gần với ngành Địa lý, gồm:

Địa chất học, Khí tượng học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Quản lý tài nguyên rừng.

- Các chuyên đề học bổ sung đối với với chuyên ngành gần: Địa lý tự nhiên đại cương, Địa lý tự nhiên Việt Nam; Địa lý kinh tế - xã hội đại cương, Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam; Cơ sở hệ thống thông tin địa lý; Cơ sở Viễn thám.

- Một số chuyên ngành đặc thù, sẽ được xem xét cụ thể khi đối chiếu chương trình đào tạo với ngành đúng.

1.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

1.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

1.4. Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định tại Điểm e Khoản 1, Điều 9 của Quy chế này, thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học.

1.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

1.6. Chính sách ưu tiên (Theo TT số 15/20/2014/TT- Bộ GDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014)

2. Đối tượng ưu tiên

2.1 Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

2.2. Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

2.3. Con liệt sĩ;

2.4. Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

2.5. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

2.6. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi hoặc kiểm tra quy định tại Điểm b, c Khoản 1, Điều 5 Quy chế này, do cơ sở đào tạo quy định.

4. Thời gian thi:

Đợt 1: tháng 3 năm 2016

Đợt 2:  tháng 8 năm 2016

5. Các môn thi tuyển:

- Môn cơ bản: Địa lý tự nhiên

- Môn cơ sở: Địa lý kinh tế - xã hội

- Môn Ngoại ngữ.

Thông tin chi tiết xem trên trang web của Trường ĐHSP Hà Nội http://hnue.edu.vn

Publish: 4/30/2016 - Views: 2398 - Lastest update: 4/30/2016 9:31:16 PM
Related