Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SVNCKH CẤP KHOA NĂM 2018

Thực hiện công văn số 494/ĐHSPHN - KHCN của phòng KHCN trường ĐHSP Hà Nội, Ban chủ nhiệm khoa Địa lí, Liên chi Đoàn khoa Địa lí đã sớm chỉ đạo và phát động phong trào sinh viên NCKH năm học 2017 – 2018. Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Sinh viên NCKH, Ban chủ nhiệm khoa Địa lí thông báo kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

- Từ 25/3 - 03/04/2018: Sinh viên nộp Báo cáo toàn văn cho Cán bộ hướng dẫn. Cán bộ hướng dẫn chuyển cho Tổ bộ môn phân công cán bộ phản biện.

- Ngày 06/04/2018: Các tổ Bộ môn hoàn thành điểm cùng danh sách đề nghị các báo cáo được đăng kỉ yếu, sau đó chuyển lại  cho đ/c Trần Xuân Duy sau khi đã có đủ chữ kí của cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện.

- Từ ngày 06/04 đến 11/04: Sinh viên có báo cáo được đăng kỉ yếu (thông báo từ giáo viên hướng dẫn và Bộ môn) hoàn thiện Báo cáo tóm tắt và nộp lại file mềm (sau khi đã thông qua Cán bộ hướng dẫn được ) cho thày Trần Xuân Duy theo địa chỉ email: txduy@hnue.edu.vn. Format báo cáo tóm tắt cán bộ hướng dẫn và sinh viên có thể tải về từ Website của khoa (Tại đây). Những báo cáo tóm tắt không đảm bảo yêu cầu sẽ không được đăng kỉ yếu.

- Từ ngày 11/04 đến 15/04/2018: Chi đoàn Cán bộ biên tập và in Kỉ yếu Hội nghị.

- Dự kiến tổ chức "HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2017 – 2018" trong khoảng từ 16/04/ đến 19/04/2018

            Kính đề nghị Các tổ bộ môn, các cán bộ hướng dẫn khoa học, cán bộ phản biện và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học theo dõi và thực hiện đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và đảm bảo chất lượng theo kế hoạch trên.

Publish: 4/5/2018 - Views: 514 - Lastest update: 4/5/2018 4:36:36 AM
Related