Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Xemina cho NCS Bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy Địa lí

Bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy, khoa Địa lý tổ chức Xemina cho nghiên cứu sinh với chủ đề: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

1. Mục đích:

- Thảo luận, trao đổi những vấn đề lí luận và thực tiễn về các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

- NCS chia sẻ những quan điểm, phương pháp nghiên cứu cụ thể, liên quan đến đề tài của mình

- Góp phần giải đáp các khúc mắc của NCS trong quá trình nghiên cứu, giúp NCS thực  hiện đề tài đúng thời hạn.

2. Dự kiến kết quả đạt được

- NCS trình bày được: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ, nội dung của các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

- NCS biết cách vận dụng các quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp nghiên vào đề tài của mình

- NCS trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và thực hiện đề tài.

3. Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức

- Thời gian: 1 ngày (ngày 5 tháng 10 năm 2017)

- Địa điểm:  phòng Hội thảo - khoa Địa lí

- Thành phần tham gia: cán bộ khoa Địa lí, nghiên cứu sinh và học viên cao học Bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy Địa lí.

4. Nội dung

NCS cập nhật các quan điểm và phương pháp vào nghiên cứu những vấn đề của khoa học giáo dục

NCS thảo luận về việc vận dụng các quan điểm và cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu cụ thể vào đề tài của mình.

Publish: 9/12/2017 - Views: 413 - Lastest update: 12/28/2017 12:02:33 PM
Related