Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XEMINA DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong phân tích không gian trong nghiên cứu địa lý, khoa Địa lý tổ chức Xemina cho học viên cao học với kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích:

+ Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong phân tích không gian trong nghiên cứu địa lý.

+ Giúp học viên hiểu được khái niệm hệ thống thông tin địa lý.

+ Có kỹ năng thực hành, xây dựng cơ sở dữ liệu, biên tập và hoàn thiện các bản đồ hoàn chỉnh.

+ Học viên có kỹ năng làm việc nhóm,

2. Dự kiến kết quả đạt được

- Các học viên hiểu được khái niệm hệ thống thông tin địa lý

- Có năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu (không gian và  dữ liệu thuộc tính)

- Có khái niệm về bản đồ điện tử, các lớp dữ liệu…

3. Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức

- Xêmina tổ chức trong 1 ngày (thời gian 25 tháng 10 năm 2017)

- Địa điểm: Phòng máy tính, hội thảo tầng 3 giảng đường A1.

- Thành phần tham gia: Học viên cao học chuyên ngành bản đồ viễn thám

4. Nội dung

- Thảo luận về những điểm giống và khác nhau giữa bản đồ điện tử và bản đồ truyền thống.

- Những phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

- Nắn chỉnh bản đồ

- Phương pháp số hóa

- Nhâp dữ liệu vào bản đồ

- Phương thức: thảo luận nhóm và báo cáo kết quả theo nhóm

Publish: 10/8/2017 - Views: 453 - Lastest update: 12/16/2017 1:25:39 PM
Related