Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO XEMINA: CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Khoa Địa lý thông báo tổ chức Báo cáo chuyên đề "Chủ quyền Biển, đảo và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội Biển đảo Việt Nam" với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Hiểu biết đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Biết được những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo

Tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Nội dung:

- Một số nét khái quát về Biển Đông;

- Vùng biển, đảo Việt Nam, Các huyện đảo ở nước ta;

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng biển đảo Việt Nam;

- Cơ sở pháp lí về biển đảo Việt Nam: Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982; Giải quyết tranh chấp biển theo Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; Chính sách, pháp luật về biển của Việt Nam;

- Các bằng chứng chứng minh chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

- Các chủ trương ổn định hòa bình ở Biển Đông của Việt Nam.

3. Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức xêmina

- Thời gian: dự kiến tháng 20/10 năm 2017

- Thời lượng: 1ngày

- Địa điểm tổ chức: Khoa Địa lý – Trường ĐHSP Hà Nội

- Thành phần tham gia: Cán bộ, giảng viên khoa Địa lý và học viên cao học.

Publish: 10/1/2017 - Views: 476 - Lastest update: 12/16/2017 1:21:12 PM
Related