Tin tức - Sự kiện

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

BTC Hội thảo "ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý giám sát tài nguyên môi trường" trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các nhà khoa học và cá nhân quan tâm tham dự Hội thảo.

Chi tiết về chương trình hội thảo xem tại đây!

Publish: 12/12/2017 - Views: 809 - Lastest update: 12/12/2017 1:25:06 PM
Related