Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO SỐ 3 - HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi đến quý tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học bản thông báo số 3 về Hội thảo ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý, giám sát tài nguyên môi trường với những thông tin chính thức và bổ sung một số thông tin như sau:

1. Kết quả thẩm định chất lượng bài báo

            Trong thời gian qua, Ban tổ chức Hội thảo tại Việt Nam đã nhận được trên 50 bài báo của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và cán bộ giảng dạy.  Hội đồng thẩm định đã xem xét, đánh giá và lựa chọn được hơn 30 báo cáo đảm bảo điều kiện đăng trong kỉ yếu Hội thảo. Ban tổ chức sẽ liên hệ đến từng đại biểu có bài báo được đăng kỉ yếu bằng đường email.

2. Về việc tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo

            Ban tổ chức quyết định toàn bộ những bài báo được đăng kỉ yếu sẽ được trình bày báo cáo tại Hội thảo ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu địa lý và quản lý, giám sát tài nguyên môi trường. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng cũng như các lĩnh vực nghiên cứu các bài báo để chia thành một số Tiểu ban.

            Các đại biểu cần khẳng định việc tham dự Hội thảo và trình bày báo cáo tại Hội thảo với BTC (theo mẫu đính kèm) trước ngày 15/12/2017. BTC căn cứ vào kết quả tổng hợp này để sắp xếp chương trình. BTC sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ trường hợp bổ sung nào sau thời hạn đã qui định.

            BTC qui định thời gian cho mỗi báo cáo trình bày tại Hội thảo là 15 phút, thời gian để trao đổi, đóng góp cho bài báo và trả lời của báo cáo viên là 5-10 phút, BTC sẽ có thư kí tính giờ cho mỗi báo cáo.

Lưu ý: Tất cả các báo cáo viên đều phải chuẩn bị phần trình chiếu bằng powerpoint và gửi về cho BTC trước ngày 20/12/2017 theo địa chỉ email:  txduy@hnue.edu.vn                     

3. Đóng lệ phí và đăng kí tham dự thực địa

            BTC không thu phí tham dự Hội thảo đối với các đại biểu tham dự ngày hội thảo chính thức (22/12/2017). Tuy nhiên, BTC rất mong các đại biểu tham dự sẽ có đóng góp để BTC giảm bớt gánh nặng về tài chính trong việc in  ấn, biên tập kỷ yếu và các hoạt động khác tại hội thảo.

            Việc tham gia thực địa (23/12/2017) là không bắt buộc, BTC sẽ tính chi phí và căn cứ vào số lượng đại biểu đăng kí để tính chi phí tham dự.       

4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

Thời gian

  • Hội thảo chính thức: 22/12/2017
  • Thực địa:                   23/12/2017

Địa điểm: Tầng 2 – Nhà K1 (Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136  Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

PGS. TS Kiều Văn Hoan  - 0912341464

           ThS Trần Xuân Duy - 0948483079

Publish: 10/12/2017 - Views: 1184 - Lastest update: 12/15/2017 4:40:47 PM
Related