Đội ngũ cán bộ

Kiều Văn Hoan
Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Phó chủ nhiệm khoa
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Nguyễn Thị Thu Hiền
Tiến sĩ - Phó chủ nhiệm bộ môn
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên tổng hợp
Nguyễn Quyết Chiến
Tiến sĩ - Chủ nhiệm Bộ môn, Phó chủ nhiệm khoa
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên tổng hợp
Nguyễn Đăng Chúng
Thạc sỹ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Tô Thị Hồng Nhung
Tiến sĩ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Lê Mỹ Dung
Tiến sĩ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí kinh tế - xã hội, Địa lí dân cư
Vũ Thị Mai Hương
Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm bộ môn
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Ngô Thị Hải Yến A
PGS, Tiến sĩ
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Ngô Thị Hải Yến B
Tiến sĩ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Đỗ Văn Thanh
Tiến sĩ - Trưởng Khoa
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Hướng nghiên cứu chính: Phân tích và đánh giá địa lý tự nhiên tổng hợp, ứng dụng GIS và viễn thám trong giảng dạy và nghiên cứu địa lý
Nguyễn Minh Ngọc
Thạc sĩ - Phó chủ nhiệm bộ môn
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Đặng Vũ Khắc
Tiến sĩ
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Nguyễn Ngọc Ánh
Tiến sĩ
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Các hướng nghiên cứu chính: Ứng dụng bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường và giáo dục.
Nguyễn Thanh Xuân
Thạc sỹ
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Trần Xuân Duy
Thạc sĩ
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Hướng nghiên cứu chính: Đánh giá đất đai, mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và lớp phủ, biến đổi khí hậu, ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu đô thị
Dương Thị Lợi
Thạc sỹ
Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS
Các hướng nghiên cứu chính: Geographic Information System, Remote Sensing, GPS
Nguyễn Tường Huy
Tiến sĩ - Chủ nhiệm Bộ môn
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Nguyễn Viết Thịnh
Giáo sư, Tiến sĩ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Các hướng nghiên cứu chính: Những vấn đề về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp – lâm nghiệp – ngư nghiệp, quần cư, địa lí đô thị và vùng nông thôn, quản lí lưu vực, quản lí tổng hợp vùng ven biển; Các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, mô hình hóa không gian trong nghiên cứu địa lí; các vấn đề về phương pháp luận của khoa học Địa lí
Nguyễn Thị Sơn
Phó Giáo Sư, Tiến sỹ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Hướng nghiên cứu chính. Các vấn đề về Địa lí kinh tế - xã hội, các vấn đề về du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái và bảo tồn
Nguyễn Khắc Anh
Thạc sỹ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Thạc sỹ
Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội
Đào Ngọc Hùng
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Hướng nghiên cứu: Khí hậu, thủy văn và môi trường
Đặng Thị Huệ
Tiến sĩ
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí Tự nhiên tổng hợp, Cảnh quan học
Vũ Thị Hằng
Thạc sĩ
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên, tài nguyên nước, môi trường, giáo dục phát triển bền vững, truyền thông và quan hệ công chúng trong lĩnh vực môi trường và phát triển.
Bùi Thị Thanh Dung
Thạc sỹ
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Vũ Thị Thu Thủy
Thạc sỹ
Bộ môn Địa lý tự nhiên
Trần Thị Thanh Thủy
Tiến sĩ - Chủ nhiệm Bộ môn
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và PPDH Địa lí, Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, Rèn luyện và phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên, Kiểm tra đánh giá phát triển năng lực cho người học,
Đặng Văn Đức
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Các hướng nghiên cứu chính: Đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo hướng dạy học tích cực, tăng cường ứng dụng ICT trong nghiên cứu và dạy học Địa lí, xây dựng phần mềm dạy học và kiểm tra đánh giá Địa lí, đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát triển chương trình giáo dục phổ thông và đại học
Đoàn Thị Thanh Phương
Thạc sỹ
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí, Giáo dục môi trường, Giáo dục vì sự phát triển bền vững
Nguyễn Phương Thảo
Thạc sĩ
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Nguyễn Tú Linh
Thạc sỹ
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Các hướng nghiên cứu chính: Phát triển năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ cho học sinh trung học phổ thông
Đặng Tiên Dung
Thạc sỹ
Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và PPDH Địa lý
Trần Hồng Thái

Văn phòng
Đặng Phương Lan

Văn phòng
Nguyễn Thị Lý

Văn phòng
Hà Thanh Bình

Văn phòng
Lê Văn Thông
Giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí kinh tế - xã hội, Địa lí dân cư, Địa lí du lịch, Quy hoạch ngành, lãnh thổ
Lâm Quang Dốc
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Đặng Duy Lợi
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Đỗ Thị Minh Đức
Giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Nguyễn Minh Tuệ
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí kinh tế - xã hội, Địa lí dân cư, Địa lí du lịch, Quy hoạch ngành, lãnh thổ,
Lê Huỳnh
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Lương Hồng Hược
Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Nguyễn Trọng Phúc
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cán bộ đã nghỉ hưu
Trần Hồng Mai
Thạc Sỹ
Cán bộ đã nghỉ hưu